Araç Lastiklerinin Kullanım Ömrü

Araç Lastiklerinin Kullanım Ömrü 1

Araç lastiklerinin raf ömrü, bekleme ömrü ve kullanım ömrü konusunda piyasada net bir bilgi bulmak oldukça zordur. Buna karşın bu konuda hemen herkes kendi uzman görüşünü yaymakta, bu sebeple de piyasada oldukça büyük bir bilgi kirliliğine yol açmaktadır. Çünkü kendi uzman bilgisini paylaşan kişiler, kendi kişisel deneyimlerini aktarmaktan başka bir şey yapmamaktadır. Bilgi kirliliğini yaratan husus da tam olarak burada başlamaktadır. Çünkü herkesin yaşadığı deneyim bir diğeri veya kesin bilgi ile örtüşmeyebilecektir. Şöyle ki, kişilerin kullandıkları araçlardan sürdükleri yola, kullandıkları mevsim şartlarından yağış miktarına kadar birçok dış etmen bu süreleri etkileyebilmektedir. Bu bilgi kirliliğinin önüne geçmenin en net yolu, tüketiciyi aydınlatacak net bilgilerin daha anlaşılır ve kolay bir şekilde yayılmasından geçmektedir.  Bu sayede hem tüketiciye sunulan ürünlerin daha efektif kullanılması sağlanacak, hem müşteri memnuniyeti artacak hem de ürünlerin daha objektif ve etkili bir şekilde pazarlama ve reklamı sağlanacaktır.

Araç Lastiklerinin Üretim Tarihi Nedir? Nasıl Tespit Edilir?

Tüm motorlu araçların lastiklerinin yanak kısımlarında üretim tarihi yazmaktadır. Çok uzun yıllardır bu bilgi lastik yanak bölgelerinde yer almasına karşın, 2000 yılından itibaren “DOT” simgesi adı altında kısaltma şeklinde araç lastiğinin üretim tarihi paylaşılmaktadır. Örnekle açıklamak gerekirse; araç lastiğinin yanak kısmında “DOT 3220” yazmış olsun. Bu simgeden araç lastiğinin 2020 yılının 32. haftasında üretildiği anlamı çıkacaktır. Yani ilk iki rakam haftayı, son iki rakam ise üretim yılını temsil etmektedir.

Araç Lastiklerinin Üretim Tarihinin Önemi

Araç lastiklerinin üretimi sırasında kullanılacakları mevsim koşulları ve ana parametre olarak kabul edilmektedir. Bu parametreden yola çıkarak, lastik üretiminde ana hammadde olan kauçuk yanında başka materyaller de kullanılmaktadır. Bu da araç lastiklerinin kullanım, raf ve bekleme ömrünü doğrudan etkilemektedir. Çünkü kauçuk doğada uzun süreler bozulmadan kalabilmekte iken, kauçuk yanında kullanılan diğer materyaller daha dayanıksız olabilmektedir. Araç lastiklerini üreten firmalar bu süreleri baz alarak garanti ve hizmet verdiklerinden, üretim tarihleri büyük önem taşımaktadır. Çünkü rafta beklese bile, lastik üretiminde kullanılan diğer materyaller eskiyip zarar görebilmekte, hatta lastikler durdukları yerde şekillerini kaybedebilmektedirler.

Araç Lastiklerinin Kullanım Ömrü

Hemen hemen tüm araç lastiği üreticilerine göre, araç lastiklerinin kullanım ömrü olarak, takılmasından itibaren 4 ile 6 yıl arasında belirlenmiştir. Bu süreler kesin değildir. Çünkü araç lastiklerinin kullanım ömrünü etkileyen çok fazla değişken ve dış etmen bulunmaktadır. Araç lastiklerinin kullanım ömrü, kullanıcısının kullanım şekli ve süresi, sürücüsü, mevsimsel etmenler, yol koşulları gibi etmenlerden etkilenebilmektedir. Araç lastiklerinin diş derinliği denilen anal derinlikleri, kullanım için uygun olduğu müddetçe araç lastiklerinin 6 yıla kadar rahatlıkla kullanılabileceği öngörülmektedir.

Eski tarihli lastik kullanılabilir mi?

Araç lastiklerinin eski tarihli olmasından dolayı birçok risk olduğu konusunda, toplumda bir yargı vardır. Ancak burada asıl dikkat edilmesi gereken husus araç lastiklerinin takılmasına kadar geçen sürede saklama koşullarının nasıl olduğudur. Ancak tüketicilerin bilgilendirilmesini sağlayan kaynaklar konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır.

Örnek vermek gerekirse, “yatık lastik” kavramı, uygun saklama koşullarında tutulmaya ve hatalı depolama işlemleri nedeniyle fiziksel bakımdan zarar gören ürünler için kullanılmaktadır. Buna karşın birçok satıcı üretim tarihi eski olan araç lastikleri için de kullanmaktadır. Bu da bilgi kirliliğine yol açmaktadır.

Şu husus bilinmelidir ki; araç lastikleri uygun ortam ve koşullarda saklandığı taktirde, yeni ürünler kadar verimli olabilmektedir. Araç lastikleri üretici firmaları, 8 yaşına kadar saklanmış araç lastikleri için, fatura kesim tarihinden itibaren azami 10 yıl olacak şekilde garanti uygulamaktadırlar. Üretim tarihinden itibaren 10 yılı geçen araç lastikleri, görüntü olarak kusursuz olsalar bile, esnekliklerinde bozulmalar başlamaktadır. Bu durum bazı sorunlara yol açabilmektedir. Şöyle ki; araç lastiklerinin içindeki hava basıncı, üzerine binen araç ağırlığı ile daha da artar. Araçların hareket halinde bulundukları sırada ise esneklik önemlidir. Üretim tarihinden itibaren 10 yılı geçen araç lastiklerinde, esneklik problemleri yaşanabilmektedir. Bu yüzden de, üretici ve satıcı firmalar tarafından 10 yaşını aşmış lastiklerin kullanılması önerilmemektedir.

Eski Tarihli Araç Lastiklerinin Ucuz Olmasının Sebebi

Ülkemizde lastik üretimi sırasında kullanılmakta olan hammaddelerin çok büyük bir kısmı yurt dışından ithal edilmekte, aynı şekilde lastiklerde kullanılan desenlerin üretim işlemleri de yurt dışında gerçekleşmektedir. Bunun üzerine hazır edilen ürünler ülkemize getirtilmektedir.

Araç lastiği fiyatları, üretici ve satıcıların uygulamakta olduğu fiyat listeleri, gümrük vergisi, döviz kurlarındaki dalgalanma gibi birçok dış etmene bağlı olarak sürekli bir değişiklik göstermektedir. Vergi ve dövizler ile birlikte sürekli değişen fiyatlar sebebiyle ise, yurtiçi satıcıları ürünleri depolarında stoklamaktadırlar. Eski tarihli stoklanan ürünler daha ucuz kalıyor, yeni tarihli ürünler ise yüksek ederlerle tüketiciye ulaştırılmaktadır. Bu sebeple de eski tarihli araç lastikleri çok daha uygun fiyatlara satılabilmektedir.