Dört Mevsim Lastiğin Avantaj ve Dezavantajları

Dört Mevsim Lastiğin Avantaj ve Dezavantajları 1

Genel Hatları ile Dört Mevsim Lastikleri

 

Dört mevsim araç lastikleri hava durumu ve şartlarının çok ağır olmadığı, kış aylarının çok sert geçmediği, yoğun kar yağışının yaşanmadığı yörelerde kullanılmak üzere üretilmiş lastik türüdür. Lastiklerin üzerinde üç tepe ve kar sembolü bulunan logo mevcuttur. Özellikleri yaz ve kış aylarında kullanılabilmesidir.  Dört mevsim lastiklerinin üretim standartları, kış lastiği üretim standartları ile örtüşmektedir.  Dört mevsim lastikleri, çok fazla kar yağışı alan bölge ve yörelerde kullanılması için pek uygun değildir. Buna karşın, çok sıcak ve kuru zeminlerde kullanılabilmesine karşılık, normal yaz lastiklerinin fren mesafesi ve yol tutuşu avantajlarını da tam olarak karşılayamamaktadır. Aynı şekilde, yoğun ve sert kış mevsiminin yaşanmadığı iklim bölgelerinde de, normal kış lastiklerinin ol tutuşu ve fren mesafesi bakımından sağladığı avantajları da tam olarak karşılayamamaktadır. Bunun sebebi ise, dört mevsim lastiklerinde yer alan kanalların su tahliyesini sağlayamamalarıdır. Dört mevsim lastikleri, ülkemizin çok sert kışlarının yaşanmadığı, yoğun kar yağışı yaşanmayan büyük bir bölümünde, orta segment araçlarda kullanılması için oldukça uygundur. Dört mevsim lastikleri, her ne kadar her mevsimde ideale yakın bir performans alınması için tercih edilmekte ise de, kalitesiz ya da yeterli kalitelerde üretilmeyen lastiklerden hem kış hem yaz aylarında istenilen performanslar alınamayabiliyor. Bu sebeple de, çok sert hava koşullarının yaşandığı iklimlerde ve yörelerde pek tercih edilmemektedir. Hava sıcaklıklarının çok yüksek olduğu, sıcaklıkların fazlaca yaşandığı, yolların ve asfaltların aşırı ısındığı yollarda ve aynı zamanda hava sıcaklıklarının çok düşük olduğu, kar ve buz kaplı yollarda mevsim lastikleri çok daha verimlidir. Ancak özellikle ülkemiz gibi büyük çoğunluğunda dört mevsimin yaşandığı, aşırı sıcak ve aşırı soğukların yaşanmadığı bölgeleri fazlaca yer alan ülkelerde dört mevsim lastiklerinin kullanımı oldukça yoğun, pazar piyasası oldukça güçlüdür.

 

Dört Mevsim Lastiklerinin Avantaj ve Dezavantajları

 

Dört Mevsim Lastiklerinin Avantajları

  • Yer (Depolama) ; Dört mevsim lastikleri, yaz ve kış aylarında kullanılabildiğinden, mevsimlik lastiklerinin aksine sürekli değiştirilmesi gerekmemektedir. Bu da sökülen mevsim lastiklerinin saklanması, depolanması gibi gereksinimleri ortadan kaldırmaktadır. Bu da, depolama, saklama gibi yer temini hususlarında avantaj sağlamaktadır.
  • Zaman ; Dört mevsim lastikleri, yaz ve kış aylarında kullanılabildiğinden, mevsim lastikleri gibi dönemden döneme değiştirilmesi gereksinimini ortadan kaldırmaktadır. Bu da dönemsel de olsa lastik değiştirme gibi az da olsa zaman harcamanız gereken hususlar bakımından avantaj sağlamaktadır.
  • Ekonomi ; Dört mevsim lastikleri ilk alımları sırasında mevsim lastiklerinden bir miktar pahalı görünse de, depolama, değiştirme, mevsime özel lastik alma gibi fazladan maliyetlerden kurtarmakta, bu da ekonomik açıdan avantajlar sağlamaktadır.
  • Güvenlik ; Özellikle son bahar ve kış mevsimlerinde, hava sıcaklıklarının +7 derecenin altına düştüğü ortamlarda yaz lastikleri donma yapmaktadır. Dört mevsim lastiklerinde ise bu donma olayları yaşanmamaktadır. Bu da dört mevsim lastiklerini, yaz lastiklerine nazaran daha güvenli yapmaktadırlar.
  • Kullanım Ömrü ; Dört mevsim lastiklerinin diş derinliği denilen kanalları yaz lastiklerine nazaran daha derin olduğundan, yıpranma ve yol tutuşu göz önüne alındığında, kullanım ömrü bakımından daha avantajlı bir konuma getirmektedir.

 

Dört Mevsim Lastiklerinin Dezavantajları

  • Yaz Performansı ; Dört mevsim lastikleri yüksek performans vermeleri amaçlı olarak üretilmemişlerdir. Bu sebepten ötürü performans beklentilerinin karşılanması beklenmemelidir. Bu da performans bakımından, mevsimlik lastiklere nazaran dezavantajıdır.
  • Kış Performansı ; Yoğun kar yağışının yaşandığı ve kış mevsiminin çok sert geçtiği bölgelerde, kar ve buz olan zeminlerde yeterli bir performansa sahip olsalar da, kış lastikleri kadar yüksek bir performans sergilememektedirler. Bu da kış lastiklerine nazaran dezavantajıdır.
  • Yakıt Tüketimi ; Dört mevsim lastiklerinin, üretimindeki yapıları dolayısıyla yakıt tüketimi, yaz lastiklerine nazaran fazladır. Bu da yaz lastiklerine nazaran, yakıt tüketimi bakımından dezavantajıdır.
  • Yol Tutuşu ; Dört mevsim lastikleri yaz aylarının çok sıcak dönemlerinde sıcak asfalt üzerinde ve sert kış aylarının yaşandığı karlı ve buzlu zeminlerde, mevsim lastikleri kadar yol tutuşu sergilememekte, araçların fren mesafeleri ve viraj konusunda mevsimlik lastikler kadar etki bir performans sergilememektedirler. Bu da dört mevsim lastiklerini, yol tutuşu bakımından mevsimlik lastiklere nazaran dezavantajlarıdır.