Kaplanmış (Kaplama) Lastikler Nelerdir?

Kaplanmış (Kaplama) Lastikler Nelerdir? 1

Çağımızda teknoloji, sanayileşme ve imkanlar gittikçe artmakta, aynı zamanda ihtiyaç ve isteklere ulaşma da olabildiğince hızlı bir hale gelmiştir. Hal böyle olunca, yeni istekler ile birlikte eskilerin de atılması ile birlikte dünya neredeyse bir çöplük haline gelmektedir. Artık çağımızda üreticiler ve tüketiciler de gittikçe bilinçlenmektedir. Çevresel koşulların daha iyiye gitmesi için geri dönüşümün önemi de artmaktadır. Kaplanmış (Kaplama) lastiklerin üretilmesi, yenilerinin sıfırdan üretilmesinden çok daha kolay, ucuz ve sağlıklıdır.

Yeni lastiklerin üretilmesi, sıfırdan yapılması hammaddelerin tasarrufundan, doğanın kirlenmesine kadar birçok alanda çok büyük avantaj sağlamaktadır. Petrollerin ayrıştırılması ile birlikte kauçuktan akaryakıtlara kadar birçok madde elde edilmektedir. Doğada ise en geç yok olan maddelerden biri ise plastiktir. Lastiklerin üretiminde kullanılan kauçuk ise plastik maddelerin en sağlamıdır. Yeni lastiklerin üretiminde kullanılacak olan kauçuk doğal kaynakların kullanılması demektir. Aynı zamanda yeni bir lastiğin piyasadaki yerini alması, eski bir lastiğin doğaya bırakılması ve yüzyıllar boyunca yok olmayı beklemesi anlamına gelebilmektedir. Bu da çevrenin bozulmasından, küresel ısınmaya kadar dar bakış açılarından geniş bakış açılarına kadar etkilerini gözler önüne serebilmektedir.

Günümüzde insanlar aldıkları hemen her üründe doğal kaynakların tüketimine, çevre dostu olmalarına, enerji tasarrufu sağlamalarına vb dikkat etmektedirler. Bu bağlamda da beyaz eşyalardan araç lastiklerine kadar çok geniş bir ürün yelpazesinde ürütülen yeni ürünlerde etiketler halinde bir takım veriler verilmektedir. Bu da insanların gün geçtikçe, isteyerek veya istemeyerek çevreci olmalarına, çevreye karşı daha duyarlı olmalarına sebebiyet vermektedir.

Ayrıca özellikle toplumumuzda her ürünün gittikçe pahalılaşması, insanların alım güçlerinin gittikçe zayıflaması da insanları zaruri ihtiyaçlarında alternatif çözümlere sürüklemektedir. Yeni alınacak bir ürün yerine yeniden yapılmış, tamir edilmiş ürünler gün geçtikte daha revaçta olmaya başlamıştır.

Kaplanmış (Kaplama) lastikler de tam burada insanlar için büyük bir avantaj sunmaktadır. Ülkemizde araç sayıları gün geçtikçe artmaktadır. İnsanlar gerek araç muayeneleri sırasında, gerekse trafikte sağlıklı yol alabilmek adına belirli kriterlerde araçlarının lastiklerini değiştirmek zorundadırlar. Kaplanmış (Kaplama) lastikler de hem ekonomi, hem çevre koşullarında tüketicileri büyük avantajlar sağlamakta, alım gücü zayıf olan insanlar için çok sağlam alternatifler ortaya çıkarmaktadır.

 

Kaplanmış (Kaplama) Lastikler Nelerdir?

                  Kaplanmış (Kaplama) lastikler, aşınmış ve kullanım ömrünü doldurmuş lastiklerden üretilen lastiklerdir. Yıpranmış ve aşınmış lastiklerin tüm izlerinin kaybolmasına kadar kazınması ile çıplak lastikler ortaya çıkmaktadır. Daha sonra çıplak lastiğin üzerine diş yapılır. Bu sayede tıpkı yeni gibi görünen, yenilerinden çok daha uygun fiyatlı lastikler elde edilebilmektedir.

 

Kaplanmış (Kaplama) Lastiklerin Avantajları Nelerdir?

  • Ekonomi ;Kaplanmış (Kaplama) lastiklerin en büyük avantajları kesinlikle fiyatlarıdır. Kaplanmış (Kaplama) lastikler, yeni tekerleklerden çok daha ucuzdur. Ülkemizdeki ekonomik durumlara bakılacak olunursa, eskiyen tekerleklerin kaplanarak tekrar kullanılabilir olması, araç sahipleri için büyük bir şans ve çokça tercih edilen bir alternatif halini almaktadır.
  • Çevre Kirliliği ; Kaplanmış (Kaplama) lastiklerin en büyük avantajlarından bir tanesi de çevreye olan katkısıdır. Günümüzde araç sayılarının milyonlarla sayıldığı dikkate alındığında, yeni lastik üretiminden çok daha çevreci bir hareket olarak sayılabilecektir. Yeni üretilen bir lastiğin imalatı sırasında yaklaşık 35 lt yağ kullanılmakta iken, Kaplanmış (Kaplama) lastiklerde bu rakam yalnızca 5 lt’dir. Ayrıca bunun yanında doğaya bırakılacak olan eski lastikler yerine yeniden kullanılabilir hale getirilmesi de yine doğa bakımından büyük bir ayrıcalık olmaktadır.
  • Güvenlilik : Kaplanmış (Kaplama) lastiklerin üretim süreci dikkate alındığında, yeni üretilen lastiklere nazaran su tabakasında kayma gibi durumlarda yeni üretilen lastiklerden daha güvenli bir hale getirmektedir.

 

Kaplanmış (Kaplama) Lastiklerin Dezavantajları Nelerdir?

  • Kullanım Ömrü ; Kaplanmış (Kaplama) lastiklerin en büyük dezavantajı kullanım ömürlerinin yeni lastiklere nazaran daha kısa oluşudur. Sonuç olarak kaplama bir üründen bahsettiğimiz için zaman zaman kaplama ile çıplak lastik arasında uyumsuzluklar yaşanabilmektedir. Bu da kullanım ömrünün düşünüldüğünden daha da kısa bir zaman alması anlamına gelebilmektedir.
  • Güvenlik ; Kaplanmış (Kaplama) lastiklerde kullanılan ürünlerin net bir şekilde tespit edilmesi, malzemelerin uyumlarının net bir şekilde ortaya konulması gerekmektedir. Aksi taktirde kaplama kısımların çıplak lastik iskeletinden kopması, ayrılması gibi durumlar zaman zaman yaşanmış gerçeklerdir. Bu durum akan trafikte meydana gelebileceği gibi, dağ bayır gibi ortamlarda da ortaya çıkabilecektir. Bu durumlar çok büyük problemlere sebebiyet verebileceklerdir.